WEB NENÍ FINÁLNÍ A NEUSTÁLE SE NA NĚM PRACUJE

A. Vojtěch o platbách za vakcíny a smlouva s Pfeizer

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch  – Poslanecká sněmovna 14.12.2021

Určitě víte, že právě Ministerstvo zdravotnictví v tento čas je ministerstvem, které je nejvíce exponované, pokud jde o řešení krize spojené s pandemií covid-19. My jsme se snažili maximálně navýšit finanční prostředky, které jdou do českého zdravotnictví – když se podíváme na ta čísla, která jsou z (doby) před čtyřmi lety, kdy do zdravotnictví šlo v roce 2017 322 miliard, tak v tomto roce je to již přes 550 miliard korun, které jdou do českého zdravotnictví, tedy za čtyři roky 228,5 miliardy korun navíc. Myslím si, že to je naprosto jasný signál o preferenci rezortu zdravotnictví jako takového. Samozřejmě, celá řada výdajů jde i ze státního rozpočtu a jsou to peníze, které jsou určeny právě na řešení této krize a kde skutečně by mohlo dojít k tomu, že by mohly být ohroženy některé zásadní věci – například nákup vakcín. Česká republika má objednané vakcíny pro další období. Budou ty vakcíny docházet v následujících měsících. Finanční závazky v tomto směru jsou zhruba 900 milionů korun měsíčně, faktury se splatností 30 dní, a musím říci, že výrobci jsou v tomto velmi striktní, to znamená, jakékoli zpoždění v platbě za vakcíny, které dochází do České republiky, by mohlo mít docela fatální dopady, že by skutečně výrobci třeba vakcíny dodávali se zpožděním, což vzhledem k situaci, ve které se nacházíme, kdy skutečně potřebujeme naočkovat každého, ať již pokud jde o primovakcinace, nebo o posilující dávky, tak by mohlo působit v té organizaci a logistice celého systému zásadní problémy. To je skutečně něco, co je nutné vnímat v kontextu výdajů, které nás čekají v příštím roce.

Ministerstvo zdravotnictví získalo v rámci státního rozpočtu, který byl navržen, celkově 23 miliard korun, které jdou skutečně na rezort zdravotnictví jako takový, a z tohoto právě velká část jsou peníze určené na nákup vakcín. Takže tady jenom bych poprosil, aby skutečně nedošlo k tomu, že bude třeba zpoždění v platbách za vakcíny, kdy skutečně ty faktury mají splatnost 30 dní a splatnost je velmi, velmi striktní.

https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/004schuz/s004017.htm

Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že smlouvy jsou uzavřeny mezi Evropskou komisí 
a daným výrobcem. Ministerstvo zdravotnictví, resp. Česká republika vyjádřila souhlas s 
tím,  aby  jejím  jménem  vyjednávala Evropská komise,  a to  dopisem  tehdejšího  ministra 
zdravotnictví Adama Vojtěcha. V okamžiku, kdy byly jednotlivé smlouvy sjednány, mohla 
se ČR  rozhodnout,  zda  se k  dané  smlouvě za  dojednaných podmínek  připojí,  či  nikoli. 
Jednotlivé  objednávky  byly  podepsány  náměstkem  pro  legislativu  a  právo  Ministerstva 
zdravotnictví. 
S pozdravem 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno

 https://www.infoprovsechny.cz/request/9046/response/15877/attach/html/2/29585%20odpoved%20001.pdf.html

file:///Users/ren/Downloads/registr_smluv_smlouva_14994583.pdf

file:///Users/ren/Downloads/isrs%201504-20.pdf

Pfizre smlouva

https://www.facebook.com/104578991714811/videos/1045704716273121

PŘIHLÁSIT SE