WEB NENÍ FINÁLNÍ A NEUSTÁLE SE NA NĚM PRACUJE

MUDr. Anna Urbanová k “Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování”

Jelikož mám zkušenost, že média si vyžádají vyjádření a pak, jelikož to nemusí konvenovat s jejich kurzem,  to nezveřejní, tak se o to musím postarat sama. Tohle si vyžádalo Aktuálně.cz. Je to vyjádření k Deklaraci, která “nasbírala” už hodně podpisů. Šiřte dle libosti a uvážení. Za svým vyjádřením si stojím. U

8. 12. 2021
Deklarace- vyjádření
Dobrý den, posílám slíbené vyjádření. K jednotlivým bodům:                  

1/ Z jaké iniciativy a proč petice vznikla? Jaký je její cíl? Proč jste cítila potřebu se pod ni podepsat?                       

Deklarace vznikla jako projev nesouhlasu s nátlakovým očkováním proti covidu 19 nedostatečně testovanými vakcínami zatíženými řadou vedlejších závažných nežádoucích účinků vč. úmrtí. Zejména měla vyjádřit nesouhlas s očkováním dětí 5-11let. Plně s touto Deklarací souzním, proto jsem ji ráda svým podpisem podpořila.

2/ Vnímáte svůj postoj jako protivakcinační? Jste tedy proti očkování proti covidu obecně, nebo jen některým skupinám? Narážím na to, že je petice například šířena různými desinformačními weby. Ptám se tedy na to, zda si nemyslíte, že taková petice může způsobit škody?

 Já obecně nejsem proti očkování, ale jasně definovanými vakcínami na základě lege artis prováděných testů s vyjádřením dlouhodobé bezpečnosti, s definováním kontraindikací. Právě tzv. “desinformační weby”  podávají informace, které se v horizontu několika týdnů stávají realitou, na rozdíl od   oficiálních informačních kanálů, které na politickou zakázku šíří nepravdy a manipulují tak veřejnost. -škody jsou působeny cíleným děšením lidí, nepravdivými informacemi, zkreslenými statistikami, nelogickým zakazováním   existenčních činností,absencí odborné diskuze, absencí řádné ambulantní léčby, absencí průběžného vyhodnocování   situace, vyvoláváním nenávisti mezi očkovanými a neočkovanými. Pokud Deklarací zastavíme fanaticky prosazované očkování a budeme konečně léčit a u dětí podporovat přirozenou imunitu,   naopak škodám zabráníme.


3/ Co říkáte na vyjádření prezidenta ČLK Kubka, který sdělil, že lékaři, kteří jsou proti vakcíně proti covidu a vystupují na alternativních platformách by udělali nejlépe, kdyby vystoupili z ČLK? Kontaktovalo Vás již třeba nějak vedení ČLK a snaží se s vámi o věci diskutovat?                         

Prezident ČLK dr.Kubek – není řádně zvoleným prezidentem, nemá mandát většiny členů ČLK                               

– fanaticky absolutizuje jediný  názor a nepřipouští- vyhýbá se diskuzi,                                                               

– nemá pravomoc vylučovat z ČLK lékaře, kteří neporušili stanovy ČLK a Hippokratovu přísahu,                                                                 

– v souvislosti s Deklarací jsem vedením ČLK kontaktována nebyla.                       

4/ Co říkáte svým pacientům/potažmo tedy rodičům pacientů|/ jako praktický lékař, když se Vás zeptají, očkovat? Komu případně radíte , aby se neočkoval? Vedete s nimi nějaký dialog?                         

Jelikož jednám v souladu s “evidence based medicine”, vysvětluju rodičům svých dětských a dorostových pacientů, že očkování na covid je nevhodné a nežádoucí. Tato věková kategorie -pokud onemocní covidem- má převážně lehký průběh a vytvoří si přirozenou imunitu, počet těžších případů a 6/7/ úmrtí/aniž bych toto zlehčovala/ za cca 2 roky  nejsou statisticky významné a nezavdávají důvod k plošnému očkování. Nejsou informace o dlouhodobém působení vakcín, samy firmy deklarují absenci údajů o kancerogenitě, genotoxicitě a vlivu na plodnost.  Očkování rovněž nezabrání přenosu infekce, onemocnění ani úmrtí na covid. Náš covidový management a média trestuhodně prohlašují vakcíny za absolutně bezpečné. Hlášeno je totiž cca 1-2% nežádoucích účinků vč.úmrtí. Za celou dobu “covidu” jsem důsledně každého o situaci informovala.

5/ V Deklaraci se například píše:”Na současném bezútěšném stavu má bohužel zásadní podíl jednostranné a nekritické informování médii”. Jak by podle vás měla média informovat?                             

Náš covidový management prostřednictvím médií cíleně prosazuje názor jedné strany.Oponentní názory  odborníků jsou odsuzovány jako desinformace a jsou vůči nim vyvolávány až fanatické averze. Neexistuje diskuze, jsou zcela potlačovány demokratické principy .Média by měla umožnit vyváženou diskuzi odborníků a udržet si pozici neutrálního prostředníka. 

Toto vyjádření je pouze za mou osobu a nemusí odrážet konkrétní osobní postoje ostatních signatářů.                                                                                            

MUDr.Anna Urbanová, PLDD Přeštice

deklarace: https://deklaracelekaru.cz

PŘIHLÁSIT SE