WEB NENÍ FINÁLNÍ A NEUSTÁLE SE NA NĚM PRACUJE

Problémy nové očkovací vyhlášky

  • návrh této novely předkládá vláda v demisiVláda v demisi by zřejmě neměla činit kroky, které svými důsledky dopadnou do budoucna, které nebudou napravitelné – naočkované „odočkovat“ nelze, a navíc nejsou prokazatelně v tento moment nezbytné.
  • naše právní úprava povinného očkování je v rozporu s výhradou zákonaNavrhovaná novela však se zjišťováním imunity před povinným očkováním proti onemocnění covid-19 nepočítá. Nenaplňuje tedy podmínky dané v zákoně a v souladu se zákonem proto být nemůže.

Jestli připustíme, že se o závažné život ohrožující infekční onemocnění nejedná, neměli bychom očkování proti covid-19 zavádět jako povinné.

Co je však v naprostém rozporu s výhradou zákona, je určení počtu dávek a časových intervalů mezi jednotlivými dávkami podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce.

Otázka registrace vakcín proti covid-19

Další problém s uvedením covidových vakcín ve Sdělení MZd spočívá v tom, že se jedná o vakcíny dosud registrované pouze podmínečně – v souladu s čl. 14 odst. 7 nařízení č. 726/2004[38] a na základě nařízení č. 507/2006[39] se nejedná o registraci definitivní. V ustanovení § 47 odst. 1 zákona o. v. z. se uvádí: „K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování může poskytovatel zdravotních služeb použít jen očkovací látky podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e). To neplatí, jde-li o pravidelné očkování a fyzická osoba požádá o jeho provedení jinou registrovanou očkovací látkou.“ Ze slovního spojení „provedení jinou registrovanou očkovací látkou“ v druhé větě tohoto ustanovení lze vyvodit, že i v první větě se mluví o registrované očkovací látce. Jelikož covidové vakcíny používané v ČR jsou pouze podmínečně registrované, nikoli řádně registrované, nelze je podle názoru autorky využít pro účely „povinného“ očkování.

Závěr

Vyhláška, kterou má být novelizovaná očkovací vyhláška, by v aktuálně navrhované podobě vydaná být neměla. Autorka se v tomto textu pokusila upozornit, že se jedná o předpis problematický snad na všech úrovních. Pokud k jejímu vydání dojde, bude prakticky neživotaschopný a může způsobit řadu komplikací.

CELÝ TEXT: https://advokatnidenik.cz/2021/12/07/k-diskusi-k-navrhu-novely-ockovaci-vyhlasky-v-souvislosti-s-ockovanim-proti-covid-19/?fbclid=IwAR1HKR6-s44kj7Hy_oBhDUBPBsnKkCSqO5RUNrMzzsTp8TTlEE-jRpCIH_k

Může jít o obrázek 1 person a text that says 'Vyhláškao povinném očkováni Aplikace Doručené- Sezna.. Doručená Seznam Zprávy Slunce WIX ezma Tvo... COVID Zprávy Koronavirus Príspèvky<TV Beautiful Vyhláška povinném očkováni proti ma... začala platit. Ji záložky piše? STALO SE mak Vyhláška o povinném očkováni proti covidu začala platit. Co se v ní Seznam.cz SEZNAM ZPRÁVY,C ČTK Némečtí poslanci schválili povinné očkování proti covidu zdravotniky makro Stopáž: ΧΙΧΟΙΟ Jedinou garanci jméno zakladatele ÚSMÉV,- VAŠICHBLZKYCH OBJEVIT Britsky odvolací vydání Juliana Assange USA makro DALŠÍ ČLÁNKY Ilustračni foto. 10:48 ÚSMÉV,- VASICHBLIZKYCH 4 comgate OBJEVIT Sbírce zákonu dnes vyšla vyhláška, jež od brezna zavádí povinné AKTUALIZOVÁNO-11:03 Platebni brána'

REPRO FOTO: SEZNAM

Může jít o obrázek 2 people a text
https://manipulatori.cz/hoax-ockovani-proti-covid-19-bude-povinne/

PŘIHLÁSIT SE