WEB NENÍ FINÁLNÍ A NEUSTÁLE SE NA NĚM PRACUJE

Plán na převzetí pozemské přírody globální elitou/ The Great Reboot

VALENTIN KATASONOV | 04.01.2022

Globalistické korporace skupují zemědělskou půdu, aby zastavily produkci potravin

Plán „Velký reset“ vyhlášený prezidentem Světového ekonomického fóra (WEF) Klausem Schwabem počítá s radikální restrukturalizací světového socioekonomického řádu. Schwab tomu říká přechod od starého kapitalismu k novému, „inkluzivnímu“ kapitalismu a osvobození lidstva od soukromého vlastnictví. Pokud však ruští komunisté před více než sto lety zrušili soukromé vlastnictví výrobních prostředků, materializovaného kapitálu, čímž zničili vykořisťování člověka člověkem, pak globalisté navrhují zrušit osobní vlastnictví, tzn. majetek určený k uspokojení prvních životních potřeb – bydlení, pozemky pro domácnost, oblečení, domácí potřeby atd.

Ida Auken , členka  Globální rady pro budoucnost měst a urbanizace WEF, radostně prohlašuje : „Vítejte v roce 2030. Vítejte v mém městě, přesněji v našem městě. Nic nemám. Nemám auto, nemám dům, nemám vybavení a oblečení “.

Schwab je opatrnější se svými výrazy. Ve své knize COVID-19: The Great Reboot (2020) říká, že lidé se musí co nejrychleji zbavit touhy být vlastníkem. V inkluzivním kapitalismu se člověk musí stát uživatelem. Neexistuje však právo na užívání bez vlastnictví. Někdo musí být vlastníkem, konečným správcem majetku a aktiv. Schwab tuto otázku zakrývá, ale z toho, co uvedl, je jasné, že konečným vlastníkem je globální elita.

Hrstka lidí („zlatý milion“) již převzala většinu objektů ekonomické a sociální infrastruktury po celém světě. Zmocnila se předmětů takzvaného duševního vlastnictví, převzala většinu útrob Země. Zlatý milion by chtěl zprivatizovat celý Vesmír. Sovětský spisovatel sci-fi Alexander Beljajev psal o takových šílencích v románu „Prodavač vzduchu“ (poprvé vydaný v roce 1929). Jistý anglický obchodník Baileyzorganizoval někde v Arktidě na severu Jakutska podzemní továrnu na zpracování atmosférického vzduchu. V továrně se vzduch nejprve rozdělí na složky (kyslík, vodík, dusík, helium), poté se ze složek vyrobí finální produkty. Například dusík se přeměňuje na amoniak, kyselinu dusičnou a kyanamid. Hlavním produktem je kondenzovaná koule obsahující krychlový kilometr atmosférického vzduchu. Bailey se chystá vstoupit na trh se svými míčky a dalšími produkty, ale tyto plány, naštěstí pro lidstvo, nebyly realizovány – továrnu zničila sovětská Rudá armáda.

Dnes vidíme, že skupina superboháčů chce v nějaké formě zopakovat Baileyho pokus. Tito šílenci se snaží tu část přírody, která dosud nepřinášela téměř žádný zisk, přivlastnit, tedy spolehlivě privatizovat a zapojit do tržních vztahů. Pak bude moc globální elity nad světem nezničitelná.

V publikaci Natural News 29. prosince 2021 vyšel článek „globalistické korporace začínají zabírat zemědělskou půdu v ​​Americe pod eminentní doménou, aby zastavily produkci potravin ve jménu boje proti klimatickým změnám“ (Globalistické korporace zabírající začátek zemědělské půdy v Americe pod eminent domain, k zastavení výroby potravin ve jménu boje proti změně klimatu) . Článek říká, že v blízké budoucnosti by na světě měly existovat společnosti, které poskytují „ekosystémové služby“ (Ekosystémové služby)… Ekosystémy jsou přírodní továrny, které absorbují oxid uhličitý a další skleníkové plyny, recyklují špinavou odpadní vodu a produkují kyslík a čistou pitnou vodu. Navíc je zachována biodiverzita, genetické kódy milionů druhů živých druhů (fauna) a rostlin (flóra). A tyto kódy mohou být potřeba k řešení složitých problémů v oblasti biotechnologie a genetického inženýrství.

Zastánci rozvoje trhu pro „ekosystémové služby“ říkají, že první podmínkou pro vytvoření takového trhu je ustavení jasného vlastnictví přírodních objektů (ekosystémů). „Vlastnictví nikoho“ nebo majetek v rukou „nezodpovědných subjektů“ vytváří rizika ničení ekosystémů. Vlastnictví přírodních zdrojů ekosystémového charakteru by mělo být v rukou velmi „zodpovědných“ ekonomických subjektů. Jejich soulad s nejpřísnějšími normami musí být potvrzen … burzou.

Podnikatelské subjekty nového typu již získaly název „ Natural Asset Companies “ – KPA (Natural Asset Companies, NAC) . Musí se stát komerčními subjekty a profitovat z prodeje „ekosystémového zboží a služeb“. Jako je absorpce skleníkových plynů, kyslíku, čisté vody. Pokud jde o genofond nacházející se v privatizovaném ekosystému, mohou jej využívat biotechnologické a další společnosti získáním licence na odpovídající „duševní vlastnictví“. Pouze KPA mohou být vlastníky genetických a jiných informací souvisejících s florou a faunou volně žijících živočichů. Všichni ostatní jsou uživatelé a na placeném základě.

Popis moderního projektu „ekosystémové ekonomiky“ a „ekosystémového trhu“ může působit jako šílené blábolení, proti kterému bledne literární fantazie Alexandra Beljajeva. Tento projekt však není fantazií. Toto je součást plánu Great Reboot. Newyorská burza (NYSE) již spustila stránku věnovanou společnostem s přírodními aktivy.

Reading : „Aby se NYSE a Intrinsic Exchange Group (IEG) vypořádaly s velkými a komplexními výzvami změny klimatu a přechodem na odolnější ekonomiku, propagují novou třídu aktiv založenou na přírodě a výhodách, které příroda poskytuje (tzv. ekosystém služby)… NAC budou odrážet vnitřní a produktivní hodnotu přírody a poskytnou uchovatele hodnoty založeného na životně důležitých aktivech, které jsou základem celé naší ekonomiky a umožňují život na Zemi. Příklady přírodních aktiv, které mohou těžit ze struktury NAC, zahrnují přírodní krajiny, jako jsou lesy, mokřady a korálové útesy, a pracovní plochy, jako jsou farmy . To také říkáže komerční potenciál přírodního bohatství je 125 bilionů dolarů ročně ve formě zboží a služeb globálního ekosystému, jako je sekvestrace uhlíku, biologická rozmanitost a čistá voda.

Abychom pochopili, jak vysoké jsou sázky autorů projektu na vytváření trhů pro globální ekosystémové služby, podotýkám, že celkový prodej ropy a zemního plynu ve světě na konci roku 2020 činil pouze 4,68 bilionu. Panenka.

Výše zmíněná struktura Intrinsic Exchange Group (IEG) uzavřela v září 2021 dohodu s New York Stock Exchange o vytvoření CAP a jejich uvedení na akciový trh. NYSE získala menšinový podíl v IEG . Posledně jmenovaný je skupinou nebo partnerstvím, jehož členy jsou Meziamerická rozvojová banka, Rockefellerova nadace a Aberdare Ventures . IEG založil v roce 2017 podnikatel a ekolog Douglas Eger. (Douglas R. Eger) . On, jako generální ředitel IEG, komentoval zářijovou dohodu:“Společně IEG a NYSE umožní investorům získat přístup k přírodním zdrojům a přeměnit naši průmyslovou ekonomiku na spravedlivější . 

IEG již vyvinula metodiky pro měření environmentální výkonnosti KPA a jejich přeměnu na hodnotu. Patří mezi ně prodeje ekosystémových služeb a přírodního kapitálu. Tyto ukazatele doplní tradiční ukazatele výkonnosti podniku. Newyorská burza ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 připravila kotační standardy a účetní informace pro CPS a předložila je americké komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) . Očekává se, že začátkem roku 2022 SEC schválí předložené dokumenty a v roce 2022 bude na burze uvedena první CPA.

Jak je zřejmé  z dokumentů IEG a NYSE , vytvoření KPA začíná akvizicí pozemků s potenciálem vytvářet ekosystémové služby: „KPA jsou udržitelné podniky s právy na ekosystémové služby produkované přírodními, pracovními nebo hybridními pozemky . “ „Přírodní“ označuje půdu, která není dotčena ekonomickými nebo jinými lidskými aktivitami. „Dělníci“ jsou pozemky, které jsou v současné době aktivně využívány. Jedná se především o zemědělskou půdu. Mohou být převedeny ze zemědělské výroby na poskytování ekosystémových služeb. “Hybridní” – pozemky, na kterých jsou pozemky prvního a druhého typu.

Do nákupu pozemků se již zapojila řada miliardářů, kteří začali hromadit „přírodní kapitál“, aby přeměnili svá virtuální (finanční) aktiva na fyzická aktiva, pozemky.

Ve Spojených státech je za hlavního kupce půdy nejčastěji označován Bill Gates , největší vlastník zemědělské půdy v Americe (v terminologii IEG a NYSE – „working land“). Celkem má Gates po celých Spojených státech asi 242 tisíc akrů. Jedná se o téměř 100 tisíc hektarů. Gates však není největším vlastníkem půdy ve Spojených státech. První místo mezi miliardáři, kteří se specializují na skupování „přírodní půdy“, patří mediálnímu magnátovi Johnu C. Maloneovi (2,2 milionu akrů rančů a lesů). Na druhém místě je zakladatel CNN Ted Turner (2,0 milionu akrů převážně divočiny). Zakladatel Amazonu Jeff Bezos rychle zvyšuje investice do pozemků

Američané se velmi obávají skupování půdy miliardáři. Zejména skutečnost, že tito noví feudálové Ameriky mohou začít znovu využívat získanou půdu.

Abychom znovu reprodukovali název výše uvedeného článku z Natural News : “Globální korporace začínají zabírat zemědělskou půdu v ​​Americe pod vynikajícími držbami, aby zastavily produkci potravin ve jménu boje proti změně klimatu . ” Název článku mluví sám za sebe. Komentáře jsou nadbytečné.

Zdroj: Natural New

PŘIHLÁSIT SE